Huisregels en Tips

Huisregels en Tips

Bij deelname aan de Avondvierdaagse Leeuwarden, georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden, gaat u akkoord met onderstaande regels. Een ieder die zich hier niet aan houdt kan door de organisatie uitgesloten worden van deelname.

 1. Aanmelden voor de Avondvierdaagse van Leeuwarden kan via het inschrijfformulier voor groepen en scholen of via het inschrijfformulier voor individuele wandelaars wat vanaf begin februari op de website staat. Aanmeldingen via e-mail of telefonisch worden niet in behandeling genomen. Betalen kan uitsluitend via Ideal.
 2. Iedere deelnemer loopt mee voor eigen risico.
 3. Er is geen minimum leeftijd voor deelname aan de Avondvierdaagse Leeuwarden.
 4. Houdt u zich bij verkeerssituaties aan de aanwijzingen van verkeersregelaars; dit zijn voor de wet bevoegde personen om het verkeer (dus ook voetgangers) te regelen.
 5. De Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij een ongeval, vermissing of diefstal van eigendommen of vernielingen door deelnemers
 6. Fietsen dienen gestald te worden bij de dranghekken die langs het fietspad staan bij de start locatie. Fietsen die in de weg staan, worden verwijderd. Zij zullen op een daarvoor bestemde plaats neergezet worden.
 7. Het is de bedoeling, dat de kinderen door de ouders/grootouders/familie bij het NHL/Stenden parkeerterrein worden afgezet en NIET op de parkeerplaats van zwembad de Blauwe Golf! Het parkeren op het parkeerterrein is het eerste uur kosteloos, daarna kost het € 2,50 ongeacht hoe lang de auto daar geparkeerd staat. De verkeersregelaar die bij het parkeerterrein staat opgesteld, verricht zijn werk op last van het Zwembad de Blauwe Golf en de Gemeente Leeuwarden.
 8. Wij vragen scholen, groepen en verenigingen om 10 minuten vóór de start zich te melden bij de start locatie en zich op te stellen bij het nummer wat wordt aangegeven door de organisatie. Dit voorkomt, dat groepen door andere groepen gaan lopen, die al gestart zijn.
 9. Wij vragen scholen, groepen en verenigingen om 1 persoon aan te stellen met een speciaal hesje. Deze loopt voorop met een bord of vlag waarop de naam van de school, groep of vereniging vermeld staat en is tevens het aanspreekpunt voor de organisatie, verkeersregelaars en politie. Dit mag per avond wijzigen. Daarnaast wordt van de ouders verwacht, dat zij erop toe zien, dat hun kinderen bij de groep blijven en dat iedereen veilig kan oversteken. Eén begeleider loopt in principe achter de groep zodat hij/zij overzicht houdt over de groep en de groep kan aansturen.
 10. De begeleiding moet erop toezien, dat de groepen onderling elkaar NIET gaan inhalen. Dit kan leiden tot het kwijt raken van kinderen en versplintering van de groepen.
 11. De begeleiding van de groepen dient erop toe te zien dat hun groep zich netjes gedraagt en dat de veiligheid van de deelnemers niet in gevaar komt.
 12. Van de aangegeven routes mag niet afgeweken worden, tenzij dit wordt aangegeven door een door ons aangestelde verkeersregelaar.
 13. Het is niet toegestaan om drinkposten op te stellen. Dit is door de gemeente besloten om veiligheidsredenen. Hier wordt streng op toegezien door de organisatie EN de Gemeente Leeuwarden. Tijdens het wandelen mogen de deelnemers wel drinken en etenswaren gebruiken.
 14. Ruim het afval/de rommel tijdens het lopen wel op en verzamel zoveel mogelijk afval in de verstrekte vuilniszak. Deze vuilniszak kan aan het eind van de route worden afgegeven bij de organisatie of in de grote Omrin-container worden gedeponeerd.
 15. Het is niet toegestaan om geluidsdragers mee te nemen in welke vorm dan ook. Bij het niet opvolgen van het verzoek om de geluidsdrager uit te doen, kan deze in beslag genomen worden en aan het eind van de slotavond opgehaald worden bij het inschrijfbureau.
 16. De aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, controleurs en politie dienen stipt te worden opgevolgd.
 17. Snelwandelen en hardlopen is niet toegestaan!
 18. Het niet opvolgen van punt 8 t/m 17 kan als gevolg hebben, dat de deelnemer(s) of de groep gediskwalificeerd wordt en ook voor volgend jaar wordt uitgesloten van deelname aan de Avondvierdaagse.

TIPS & TRICKS

 1. Het inschrijfbureau is elke avond vanaf 17:00 uur aanwezig bij de start locatie en sluit op maandag-, dinsdag en woensdagavond om 21.00 uur.
 2. De medailles voor de scholen en groepen worden vooraf uitgedeeld op een door het bestuur vastgestelde avond. Hiervoor krijgen de contactpersonen een persoonlijke uitnodiging.
 3. De medailles voor de individuele wandelaars worden uitgereikt op donderdagavond na afloop van de slotavond. Op deze avond is het inschrijfbureau langer open om iedereen van een medaille te kunnen voorzien tegen inlevering van de volle stempelkaart.
 4. Drink genoeg water, zeker op warme dagen. Op het moment, dat je dorst hebt, ben je al aan het uitdrogen. Let op bij kinderen, dat ze het water niet gaan gebruiken voor watergevechten en daardoor uitgeput en verhit bij de finish aankomen. Voldoende drinken voorkomt ook spierpijn.
 5. Voorkom blessures: Ga niet te snel van start en laat de kinderen niet rennen aan het begin. De spieren moeten wel de gelegenheid hebben om warm te worden (ook op warme dagen).
 6. Voorkom blaren. Draag goed wandelsokken en -schoenen (die goed zijn ingelopen).
 7. Gevoelige plekken van de voeten dakpansgewijs afplakken met leukoplast kan ook bij nieuwe schoenen helpen.
 8. Zorg, dat de sokken goed aansluiten en geen ribbels hebben...............voorkomt blaren.
 9. Zachte voeten? Wrijf ze in met glycerine en elke dag even een koude waterstraal erop. Zonder zeep!
 10. Zweetvoeten? Vooraf inwrijven met een beetje talkpoeder kan dit voorkomen.
 11. Regenachtig weer? Neem voor de zekerheid schone en droge sokken mee. Ook dit voorkomt, dat de huid gaat rimpelen en zacht wordt.

Wij hopen, dat deze tips/adviezen een bijdrage leveren aan het lopen van een leuke ontspannende Avondvierdaagse van Leeuwarden.