Huisregels Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden

BELANGRIJKE PUNTEN WAAR MEN REKENING MEE MOET HOUDEN
 1. Iedere deelnemer loopt mee voor eigen risico.
 2. De Stichting AvondVierDaagse-Leeuwarden kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij:
 3. Fietsen dienen op het terrein van de Kinderboerderij neergezet te worden.
 4. Van de aangegeven route mag niet afgeweken worden.
 5. De deelnemer dient zich netjes te gedragen en de verkeersregels in acht te nemen.
 6. De aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, controleurs en politie dienen stipt te worden opgevolgd.
 7. Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij het niet opvolgen van punt 5 en punt 6.
 8. Snelwandelen en hardlopen is niet toegestaan.
 9. Het start/finish-buro sluit iedere avond om 21.00 uur.
 10. De leiding van de groep dient erop toe te zien dat hun groep zich netjes gedraagt en dat de veiligheid van de deelnemers niet gevaar loopt.
 11. De medailles voor de groepen kunnen worden opgehaald op woensdagavond na afloop van de wandeltocht.
 12. De medailles voor de individuelen worden uitgereikt op donderdagavond na afloop van de wandeltocht.
 13. Door deelname onderwerpt u zich aan al deze bepalingen.