Route's 5/10KM Woensdag 30 mei 20185KM Woensdag 30 mei 2018
1. Start sporthal de Rengers.
2. Einde RD oversteken (Humilitastraat).
3. Humilitastraat volgen en aan het einde LAH en het fietspad op (Liduinapad).
4. Einde Liduinapad RA (Mr. P.J. Troelstraweg).
5. Einde Mr. P.J. Troelstraweg RD oversteken (blijft Mr. P.J. Troelstraweg).
6. Tegenover de vliegbasis RA (Vierhuisterweg).
7. 1e pad RA (Jelsumerbinnenpad).
8. 3e pad LA (Bilgaarderpaad).
9. Einde Bilgaarderpaad RA (Dokkumertrekweg).
10. Einde Dokkumertrekweg oversteken en RA (Brandemeer).
11. Ter hoogte van de Albert Heijn LA (Rengerspaad).
12. Door de tunnel en RA.
13. Finish.


10KM Woensdag 30 mei 2018
1. Start Sporthal de Rengers.
2. Direct RA einde RD.
3. Einde oversteken (Jelsumerstraat). RD Humilitastraat (3dukatons) in.
4. RD (door de wijk). RAH en vervolgens RA fietspad op.
5. Einde fietspad RA (Mr. P.J. Troelstraweg).
6. Bij kruising RD (Mr. P.J. Troelstraweg).
7. Als maar RD (Mr. P.J. Troelstraweg wordt Bredyk).
8. 1e straat RA (Haskedyk).
9. 1e straat LA (Dekemawei).
10. Bij kruising RD (blijft Dekemawei).
11. Bij T-splitsing LAH (It Paradys).
12. Einde RA (Skierhusterwei).
13. 1e straat LA (Boarnsylsterwei).
14. RD (Boarn sylsterwei wordt Martenawei).
15. Einde LA (Skeltedijk).
16.1e LA fietspad op.
17. Alsmaar RD fietspad vervolgen.
18. Einde fietspad LA (Bredyk wordt Mr.P.J.Troelstraweg).
19. Bij verkeerslichten bij ingang vliegbasis LA (Vierhuisterweg).
20. 1e Straat RA ( Jelsumerbinnenpad).
21. 3e pad LA (Bilgaarderpaad).
22. 3e pad RA (Hooidollen) Rengerspad.
23. RD Langs het winkelcentrum voor de Albert Hein langs. (Rengerspad ).
24. Na Albert Hein RD oversteken (Blijft Rengerspad).
25. Door de tunnel heen en na tunnel RA Allee).
26. Finish.