Route's 5/10/15KM Woensdag 8 juni 20165km Woensdag 31 mei 2017
1. Start Sporthal de Rengers
2. RD oversteken en RA (Jelsumerstraat)
3. Bij kruising RD oversteken en direct LA (Dammelaan)
4. Bij kruising RA (Mr. P.J. Troelstraweg)
5. Tegen over ingang vliegbasis RA (Vierhuisterweg)
6. 1e Pad RA (Jelsumerbinnenpad)
7. 3e Pad LA (Bilgaarderpead)
8. Einde RA (Eeskwerd)
9. 3e Straat RA oversteken (Brandemeer)
10. Op de hoogte van Albert Heijn en LA (Rengerspead)
11. Einde RA naar Sporthal de Rengers
12. Finish10km Woensdag 31 mei 2017
1. Start Sporthal de Rengers
2. RD oversteken en RA (Jelsumerstraat)
3. Bij kruising RD oversteken en direct LA (Dammelaan)
4. Bij kruising RA (Mr. P.J. Troelstraweg)
5. Als maar RD (Mr. P.J. Troelstraweg wordt Bredyk)
6. 1e straat RA (Bredyk) 7. 1e straat LA (Dekemawei)
8. Bij kruising RD (blijft Dekemawei)
9. Bij T-splitsing RD (It Paradys)
10. Einde RA (Skierhusterwei)
11. 1e straat LA (Boarnsylsterwei)
12. RD (Boarn sylsterwei wordt Martenawei)
13. Einde LA (Skelte dijk)
14. Eerste voet/fietspad LA (Spoordykje) Halve wege de Skierhusterwei oversteken.
15. Einde voet/fietspad LA (Breeddijk)
16. Breeddijk wordt Mr.P.J.Troelstraweg
17. Bij verkeerslichten bij ingang vliegbasis RD (Mr P.J Troelstraweg)
18. Bij Verkeers lichten RD oversteken blijft ( MR. P.J. Troelstraweg)
19. Bij rotonde LA (Valkstraat)
20. Einde RDoversteken (Jelsumerstraat)
21. Bij Blauwe golf RA
22. Sporthal de Rengers FINISH15km Woensdag 31 mei 2017
1. RD oversteken en RA (Jelsumerstraat)
2. Bij kruising LA (Dammelaan)
3. Bij kruising RA (Mr. P.J. Troelstraweg)
4. Als maar RD (Mr. P.J. Troelstraweg wordt Bredyk)
5. 1e straat RA (Bredyk)
6. 1e straat LA (Dekemawei)
7. Bij kruising RD (blijft Dekemawei)
8. Bij T-splitsing RD (It Paradys)
9. Einde RA (Skierhusterwei)
10.1e straat LA (Boarnsylsterwei)
11. RD (Boarnsylsterwei wordt Martenawei)
12. Einde RA (blijft Martenawei)
13. 2e straat LA (Helmblomstrjitte)
14. In de bocht RAH (Joussenwei)
15. RD (Joussenwei wordt Stedpaed)
16. Einde RA (Greatte Buorren)
17. Einde RA (Lytse Dyk)
18. Bij kruising RD (blijft Lytse Dyk)
19. Bij T-splitsing RD (blijft Lytse Dyk)
20. Bij T-splitsing RD (Aldlansdyk)
21. Bij T-splitsing RD (blijft Aldlansdyk)
22. Bij T-splitsing LAH (blijft Aldlansdyk)
23. Bij T-splitsing RD (blijft Aldlansdyk)
24. In bocht RAH (blijft Aldlansdyk)
25. Brug over het water en RA het pad volgen
26. Einde RA (pad langs Foudgumer Feart volgen)
27. Bij T-splitsing RD (pad langs Foudgumer Feart volgen)
28. Bij T-splitsing RD (pad langs Foudgumer Feart volgen)
29. Bij T-splitisng RD (pad langs Dokkumer Ee volgen)
30. Bij T-splitisng RD (Dokkumer Trekweg) (padlangs Dokkumer Ee volgen)
31. Bij T-splitsing RD (Dokkumer Trekweg) (pad langs Dokkumer Ee volgen)
32. RD (Dokkumer trekweg wordt De Boeg)
33. Bij T-splitsing RD (blijft De Boeg)
34 .Bij T-splitsing RD (Dokkumertrekweg)
35. Einde LAH (Eeskwerd)
36. Bij T-splitsing RA (Brandemeer)
37. Bij kruising RD (blijft Brandemeer)
38. Bij T-splitsing RD (blijft Brandemeer)
39. LA voet/fietspad op de RD door tunnel
40. Einde RAH naar FINISH25km Woensdag 31 mei 2017
01. Vanuit de sporthal even RD en bij de wit/rode paaltjes LA en RD de brug over
02. Pad volgen tot einde, einde pad RD straat VOORZICHTIG oversteken
03. Na oversteek LA, richting verkeerslichten
04. Bij de verkeerslichten RD de rondweg oversteken via voetgangers oversteekplaats
05. Na oversteek RA, richting brug
06. Na de brug LA fietspad volgen, asfaltpad
07. Einde pad RD vaste brug over, Krijn v/d.Helmstraat
08. 1e straat LA, einde straat RA en dan 1e tegelpad (bij 3 bruine paaltjes) LA
09. Einde tegelpad RA, einde straat LA, straat volgen, zijstraten negeren
10. Straat gaat over in tegelpad, dit RD volgen en brugje over
11. Na brug weg volgen door dorp Snakkerburen, Oan é Dyk
12. Straat steeds RD blijven volgen, zijpaden negeren
13. Klinkerweg gaat over in asfaltweg, deze ook RD volgen
14. Na bocht naar rechts LA betonpad volgen richting Lekkum, bij fietsknooppuntpaal 27
15. Na houten brugje pad vervolgen
16. Einde pad RD over grasveld met speelplaats richting dorpshuis De Weeme
17. Einde straat, vóór dorpshuis De Weeme, LA en RAH, dan 1e straat LA, Terp
18. Straat volgen tot einde, einde straat LA
19. 1e bruggetje LA, Wynser Binnenpaed
20. Betonpad steeds volgen door weillanden, zijpaden negeren
21. Betonpad gaat over in asfaltwegje, dit ook RD volgen tot in dorp Wijns
22. Waar het asfaltwegje over gaat in klinkerstraat, RAH, dit is bij Y-66021/1
23. Daarna weer RAH bij Y-66021/2, richting Giekerk
24. Asfaltweg RD volgen, zijweg naar rechts negeren, RD doodlopende weg, bij Y-66020/1
25. Asfaltwegje gaat over in asfaltfietspad
26. Einde fietspad RA, Wynserdyk, richting Oenkerk, wegje steeds volgen, zijpaden negeren
27. Asfaltweg gaat over in klinkerstraat, deze volgen door Oenkerk
28. Op kruising in Oenkerk RD VOORZICHTIG de weg oversteken
29. Na oversteek RA, langs bushokje
30. 1e pad LA, dit is door een grijs hek, richting gebouw, asfaltpad
31. 1e pad LA, pad steeds blijven volgen, zijpaden negeren, gaat over in steenslagpad
32. Einde pad LA, brugje over en na brugje RA, Van Haersmasingel
33. 1e straat LA, Hofwegen, weer 1e straat LA, 1e straat RA
34. Einde straat LA, op kruising RA, Kaetsjemoaiswei, gaat over in Nieuwestraatweg
35. Na huisnr.101 en brievenbus 99 RA, steenslagpad volgen
36. Vlak vóór huis LA door klaphek en onverhard pad volgen
37. Na volgende klaphek ook RD onverhard pad steeds blijven volgen
38. Einde pad, op klinkerweg RA
39. Bij rotonde RD de weg VOORZICHTIG oversteken
40. Na oversteek even RD en gelijk 1e straat LA, Master Sannesstr, deze volgen
41. Einde straat LA, Rinia van Nautaweg
42. Weg RD volgen, zijstraten negeren
43. Bij bord ‘einde bebouwde kom Giekerk’ RA fietspad, tegelpad, volgen
44. Fietspad steeds volgen, zijwegen negeren
45. Einde fietspad even RA en dan weer LAH, asfaltwegje volgen, richting verkeerslichten
46. Bij de verkeerslichten RD de weg VOORZICHTIG oversteken via voetgangers oversteekplaats
47. Na oversteek RA, parallelweg ± 1,5 km.volgen
48. 1e weg LA (richting Recreatiegebied Groene Ster) en dan 1e weg RA
49. Nu steeds RD, voor Aqua Zoo langs en pad RD volgen, houten brug over
50. Na houten brug asfaltfietspad volgen, zijpaden negeren
51. Op kruising RD, daarna 2e asfaltpad RA (bij paaltje met groene en blauwe band)
52. Dan na parkeerplaats LA asfaltpad vervolgen tot een weg
53. Weg RD oversteken en RAH, asfaltpad volgen,
54. Waar het asfaltpad naar rechts draait, LA schelpenpad en direct weer RA schelpenpad volgen
55. Schelpenpad volgen, zijpaden negeren
56. Einde schelpenpad, na blauwe prullebak, LA, vaste brug over
57. Na vaste brug 1e asfaltpad LA
58. Na 1e lantaarnpaal met nr.1 RA graspad volgen
59. Graspad RD volgen langs grasveld met goalpalen
60. Straat RD oversteken en graspad vervolgen over meerdere houten brugjes
61. Asfaltfietspad RD oversteken en graspad vervolgen
62. Graspad komt uit op asfaltpad, dit volgen, zijpaden negeren
63. Na blauwe prullebak RA en LA brugje over, graspad vervolgen
64. 1e asfaltpad RA en dan LA parallelweg volgen
65. Bij verkeerslichten RD de weg VOORZICHTIG oversteken via voetgangers oversteekplaats
66. Na oversteek RD, bij 1e flatgebouw in Leeuwarden RAH fiets/voetpad (tegelpad) volgen
67. Bij volgende verkeerslichten RD weg VOORZICHTIG oversteken via voetgangers overst.pl.
68. Na oversteek RD, weg volgen, zijstraten negeren, brug over en weer RD
69. Bij volgende verkeerslichten RD weg VOORZICHTIG oversteken via voetgangers overst.pl.
70. Na oversteek direct LA, Rengerslaan
71. Na nieuw gebouw (Campus-café) RA klinkerpad volgen
72. Nu steeds RD naar de finish in de sporthal Rengers, afgelegd ± 25,6 km.

LA = linksaf - RA = rechtsaf - RD = rechtdoor - LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden - Y = ANWB-richtingaanwijzer