Route's 5/10/15/25KM Maandag 29 mei 20175 km Route Maandag 29 Mei 2017

1. Start Sporthal de Rengers
2. RA en einde LA (Dammelaan)
3. Bij kruising RD oversteken (Dammelaan)
4. Bij kruising RD (Valeriusstraat)
5. Bij kruising RA oversteken en RD (Haydnstraat)
6. Einde LA (Euterpestraat)
7. 5e Straat LA (Wagnerstraat)
8. Einde RD oversteken (Cesarfrankstraat)
9. Einde RD oversteken (Spreeuwenstraat)
10. Einde LA (Harlingerstraatweg)
11. Bij 2e straat LA (Harlingerstraatweg)
12. Einde LA bij rotonde (Spanjaardslaan)
13. 1e Straat RA oversteken (Noordersingel)
14. Einde in de bocht RA oversteken blijft (Noordersingel)
15. Einde RD oversteken (Camstraburen)
16. 2e straat LA (Dekemastraat)
17. Einde RD oversteken en RA (Rengerslaan)
18. Na brug LA (Hallee richting de kinderboerderij)
19. Einde Sporthal de Rengers FINISH10km Route Maandag 29 Mei 2017

Start Sporthal de Rengers
1. RD Oversteken (Humilitastraat)
2. rotonde rechts omheen en de 2e straat RA
3. RD. (Troelstraweg) oversteken en de (Averkampstraat) in.
4. Einde LA (Bachstraat)
5. Einde RA ( Mozartstraat).
6. Einde RD en einde RA (Cesar Franckstraat).
7. Einde RD oversteken (Wagnerstraat).
8. Einde RA (Euterpestraat).
9. Voor de (Telemanstraat) LA oversteken het voetpad op.
10. Einde oversteken en RA (Douwe kalmaleane).
11. 1e voetpad LA.
12. Pad RAH tot einde en LA (Pieter Sipmawei).
13. Einde RA ( Blijft Pieter Sipmawei).
14. Met bocht mee naar links einde RA (Johan Winklerwei).
15. In de bocht RD oversteken voetpad op (blijft Johan Winklerwei).
16. Einde RA over bruggetje.
17. Na bruggetje 2e voetpad LA (Gerben Colmjonwei).
18. Met bocht mee naar rechts blijft (Gerben Colmjonwei ).
19. Einde RD oversteken en LA (Jan Jelleshofleane).
20. Einde RD oversteken en LA (Poptawei).
21. Einde RA bij de stoplichten RD oversteken en direct LA oversteken bij de verkeerslichten en RA (Slauerhoff weg).
22. Bij rotonde RD oversteken.
23. Bij rotonde RD oversteken.
24. Einde LA (Fahrenheitweg).
25. Bij rotonde LA (Zwettestraat).
26. Zwettestraat blijven volgen aan linker zijde.
27. Einde bij rotonde LA over Hermesbrug (Heliconweg)
28. Na de brug direct RA oversteken (Harlingertrekweg)
29. Einde rotonde RD oversteken (Westersingel).
30. Einde bij rotonde RD oversteken en LA.
31. 1e Straat RA (Noorder singel).
32. Einde RD (Singelstraat).
33. Einde RA (Spanjaardslaan).
34. Bij rotonde LA oversteken (Rengerslaan).
35. Na brug LA
36. Finish.15km Route Maandag 29 Mei 2017

1. RA (Jelsumerstraat)
2. Bij kruising RD oversteken en RA (Dammelaan)
3. RD en over de Eebrug LA (fietspad)
4. Einde fietspad RD (Krijn van den Helmstraat)
5. Bij kruising RD (Leo Twijnstraweg)
6. Bij minirotonde LA (Lekkumerweg)
7. Bij T-splitsing RD (blijft Lekkumerweg)
8. Bij kruising RD (blijft Lekkumer weg)
9. In bocht RAH (Buorren)
10. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
11. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
12. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
13. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
14. In bocht RAH en voetpad op (langs Canterlanswei)
15. Voetpad volgen tot einde
16. Einde voetpad LA (Canterlanswei)
17. Bij T-splitsing RD (blijft Canterlanswei)
18. Bij T-splitsing RD (blijft Canterlanswei)
19. Bij T-splitsing LA (Wyns)
20. Bij T-splitsing RD (Legedyk)
21. Bij T-splitsing LA (Wyns)
22. Einde in bocht LA (Wyns)
23. In bocht LA (Wyns)
24. RD pad volgen (Wyns wordt Wynserbinnepaed)
25. Bij T-splitsing RD (blijft Wynserbinnenpaed)
26. Bij T-splitsing RD (blijft Wynserbinnenpaed)
27. Bij T-splitsing RD (blijft Wynserbinnenpaed)
28. Bij T-splitsing RA (Buorren)
29. 1e straat RA (Terp)
30. Einde RA en meteen weer RA (Tjerkelanspaed)
31. Pad blijven volgen tot einde
32. Einde pad RA en meteen weer RA (It Anker)
33. Einde LA (Pllepaed)
34. Einde RA (Oan E Dyk)
35. Bij T-splitsing RD (blijft Oan E Dyk)
36. Bij T-splitsing RD (blijft Oan E Dyk)
37. 1e straat RA (Leechpaed)
38. Pad blijven volgen (Leechpaed wordt Oan Ee)
39. Einde RA (Oan E Dyk)
40. 1e straat LA (Heechhout Bonkefeart)
41. Bij T-splitsing RD (Fam. v/d Weystraat)
42. 1e straat RA (Siebe Schootstrastraat)
43. Einde LA en daarna RA
44. Einde RA (Krijn v/d Helmstraat)
45. In de bocht LAH (Jan Evenhuisstraat)
46. Einde RA (Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg)
47. Na Eebrug RA en daarna RA door de tunnel
48. Na tunnel RD (Dokkumertrekweg)
49. 1e pad RA (over het NHL terrein naar Rengerslaan)
50. Einde pad oversteken en RD voetpad op (Velstraweg)
51. Pad volgen naar FINISH25km Route Maandag 29 Mei 2017

01. Vanuit de sporthal even RD en bij de wit/rode paaltjes LA en RD de brug over
02. Pad volgen tot einde, einde pad RD straat VOORZICHTIG oversteken
03. Na oversteek LA richting verkeerslichten
04. Bij de verkeerslichten RD de rondweg oversteken via voetgangers oversteekplaats
05. Na oversteek RA rondweg volgen, vr de brug LA, tegelvoetpad volgen langs Dokkumer Ee
06. 1e pad RA, asfaltpad volgen langs Dokkumer Ee
07. Weer 1e pad RA, Dokkumer Trekweg, pad volgen langs de Dokk.Ee, zijpad naar links negeren
08. LA bij bordje fietsers en voetgangers, De Boeg
09. Asfaltwegje volgen rondom woonschepenhaven, zijpaden negeren
10. Wegje gaat na brugje over in asfaltfietspad, dit volgen, zijpaden negeren
11. Bij Ps 24239/001 RD richting Bartlehiem
12. Bij Ps 24240/001 RD brugje over en pad vervolgen langs Dokk.Ee
13. Na weer een houten brugje bij Ps 24243/001 RD richting Bartlehiem
14. Einde fietspad RA langs bord Tichelwurk en pad langs de Dokk.Ee vervolgen, dit is bij Ps 24244
15. Na het laatste huis van Tichelwurk gaat het wegje weer over in asfaltfietspad, dit RD vervolgen
16. Na weer een houten brugje met groene leuningen, bij Ps 24245/001 LA, Wurgedyk
17. Na 1,8 km. RA (Grienedyk), dit is na boerderij met brievenbus 1a, en bij fietroutepaal 13
18. Einde weg LA, einde weg RA, Harnsterdyk, zijweg naar rechts negeren
19. Weg volgen met bocht naar links en rechts, gaar over in Poeldijk
20. Einde Poeldijk LA, fietspad volgen richting Stiens (Bredyk)
21. Einde fietspad LAH, asfaltwegje, parallelweg
22. Bij Y-7501/4 LAH richting Stiens, Lege Hearewei
23. Weg RD volgen, zijwegen negeren
24. Op viersprong bij Plantaanstrjitte RA weg oversteken
25. Weg volgen richting centrum, zijstraten negeren
26. Vr de kerk LA, straat volgen, zijstraten negeren, Pieter Jellessingel, gaat over in Kakewei
27. Kakewei RD volgen, zijstraten negeren, gaat over in Aldlandsdyk
28. Einde Aldlandsdyk RD weg oversteken en LA, Pim Mulierwei, zijstraten negeren
29. Einde straat RA, Griene Leane, straat RD volgen, zijstraten negeren
30. Vr brug straat LA oversteken en na oversteek RA brug over
31. Vr rotonde LA (Menno van Coehoornwei)
32. In Britsum 3e straat RA, Stedpaed, deze weg RD volgen
33. Weg maakt bocht naar rechts en daarna naar links, heet in Cornjum Helmblomstrjitte
34. 1e klinkerweg LA, richting poort, direct na de poort RA, schelpenpad volgen
35. Einde pad RA, asfaltwegje, 2e pad LA, Tsjerkepaed, gaat over in Bokkesteeg
36. Einde Bokkesteeg LA (Martenawei), gaat over in Boarnsylsterwei
37. Einde weg LA (Skierhusterwei), weg volgen door Jelsum
38. 1e straat RA richting kerk, straat maakt bocht naar links, deze volgen
39. Einde straat RD, pad volgen langs muur, einde pad LA en direct weer RA
40. Einde pad, op asfaltwegje, RA en op viersprong LA (Dekemawei)
41. Waar de Dekemawei een bocht naar rechts maakt gaan wij LA, Haskedyk, bij Ps 24316
42. Direct RA, om hek heen en betonpad, Jelsumer Binnenpaed, door weiland volgen
43. RAH richting groene brug, na brugje RD betonpad volgen
44. Vr klaphek LA, betonpad vervolgen naar volgende klaphekje
45. Na klaphekje betonpad vervolgen naar volgende klaphekje
46. Na klapkekje breder steenslagpad volgen
47. Pad maakt bocht naar rechts, links en weer rechts, nu asfaltwegje RD volgen, zijpaden negeren
48. 1e houten brugje RA, na brugje onverhard pad volgen
49. 1e onverharde pad LA, einde pad LA
50. Asfaltwegje RD oversteken en onverharde pad vervolgen
51. Pad RAH, op viersprong RD, pad steeds volgen, zijpaden negeren, gaat over in schelpenpad
52. Einde schelpenpad RA, zandpad volgen
53. Einde pad RA en direct LA houten brug over
54. Op viersprong van fietspaden, bij blauwe afvalbak RD
55. Einde fietspad schuin rechts RD, straat volgen, zijstraten negeren
56. Einde straat LA, 1e straat RA bij groene bank en prullebak
57. Einde straat LA richting verkeerslichten
58. Bij verkeerslichten RA de weg oversteken via voetgangers oversteekplaats
59. Na oversteek LA de weg oversteken via voetgangers oversteekplaats
60. Na oversteek RD, 1e weg RA naar de finish in sporthal Rengers, afgel. 24,7km.

LA = linksaf - RA = rechtsaf - RD = rechtdoor - LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden - Y = ANWB-richtingaanwijzer - Ps = ANWB-paddestoel