Route's 5/10/15KM Slotavond GOUTUM Donderdag 9 juni 20165km Slotavond Donderdag 1 juni 2017
1. Start sporthal de Rengers.
2. Einde LA (Jelsumerstraat).
3. Bij 2e minirotonde RA oversteken en LA.
4. Bij brug RD oversteken en na brug direct RA voetpad op.
5. Einde voetpad RD oversteken (Schoenmakersperk).
6. RD (Schoenmakersperk) wordt (Pijlsteeg).
7. 1e Straat LA (Grote Kerkstraat).
8. Einde RA en direct LA (Oldehoofsterkerkhof).

Als we op het Oldehoofsterkerkhof aankomen gaan we gelijk
door en komen de muziekkorpsen er zo tussen.
Vertrek optocht om 20.00 uur


9. LA (Torenstraat).
10. Einde LA (Nieuwestad) rechterzijde.
11. Einde RD (Peperstraat).
12. Einde LA (Groentemarkt).
13. RD (Kelders).
14. RD (Voorstreek).
15. LA (Nieuweburen)
16. Einde RA (Groeneweg).
17. Einde minirotonde (Noorderweg).
18. Over de brug en RD(Spanjaardslaan).
19. Op minirotonde RA (Rengerslaan).
20. Einde LA Fietspad op.
21. Einde Finish bij sporthal de Rengers.10km Slotavond Donderdag 1 juni 2017
1. Start Sporthal de Rengers einde RA (Jelsumerstraat)
2. Bij stoplichten RD oversteken.
3. Einde RA (Brandemeer).
4. Einde oversteken en RA (Eeskwerd).
5. RD door tunnel.
6. Na de tunnel de brug over.
7. Bij minirotonde RA (Goudenregenstraat).
8. 1e straat RA (Oldengallien.)
9. Einde in de bocht RAH en RD.
10. Einde RA over bug.
11. Einde RA (Hoek sterend.)
12. Bij rotonde RA (Arendstuin.)
13. Einde LA E Buurt.
14. Einde RA over de brug (Span jaardslaan.)
15. Bij rotonde RD oversteken blijft (Spanjaardslaan.)
16. Bij rotonde LA oversteken (Leeuwerikstraat.)
17. RD oversteken en LA (Valk straat.)
18. Bij rotonde RA (Mr. P.J. Troelstra weg.)
19. Bij Bordje 10 km RA.
20. Einde LA (Humilitas straat.)
21. Met de straat mee RAH
22. Bij rotonde RD oversteken straat blijven volgen
23. Einde LA (Jelsumerstraat.)
24. Bij Dierenkliniek RA naar Sporthal de Rengers.
25. Bij Sporthal de Rengers je groepsnummer op zoeken en samen voegen bij de 5 km
en samen met hun naar het Olderhoofsterkerkhof en route verder volgen
26. Einde LA (Jelsumerstraat.)
27. Bij 2e minirotonde RA oversteken en LA.
28. Bij brug RD oversteken en na brug direct RA voetpad op.
29. Einde voetpad RD oversteken (Schoemakersperk).
30. RD Schoenmakersperk wordt Pijlsteeg.
31. 1e Straat LA Grote Kerkstraat.
32. Einde RA en direct LA Oldehoofsterkerkhof

Let op !! Als we op het Oldehoofsterkerkhof aankomen gaan we gelijk door
en komen de muziekkorpsen er zo tussen.


33. LA (Torenstraat).
34. Einde LA (Nieuwestad) rechterzijde.
35. Einde RD (Peperstraat).
36. Einde LA (Groentemarkt).
37. RD (Kelders).
38. RD (Voorstreek).
39. LA (Nieuweburen)
40. Einde RA (Groeneweg).
41. Einde minirotonde (Noorderweg).
42. Over de brug en RD(Spanjaardslaan).
43. Op minirotonde RA (Rengers laan).
44. Over brug en LA het fietspad op.
45. Einde Sporthal de Rengers Finish.15km Slotavond Donderdag 1 juni 2017
1. Oversteken en LA (Jelsumerstraat)
2. 1e straat RA (Valkstraat)
3. Einde bij minirotonde RD (Leeuwerikstraat)
4. Einde bij rotonde LAH
5. 3e afslag LA (Heliconweg)
6. RD over de Hermesbrug
7. Bij minirotonde RD over Stephensonviaduct
8. Bij minirotonde RD (Julianalaan)
9. Bij minirotonde RD (blijft Julianalaan)
10. Einde Julianalaan na kruising RA door fietstunnel (Overijselselaan)
11. Over de brug een RD (blijft Overijselselaan)
12. Bij kruising RD fietspad volgen (Bredyk)
13. 1e straat LA (Goutumerdyk)
14. 1e straat RA (de Tilbarten)
15. Bij T-splitsing LA (De Nye Oanliz)
16. Einde LA (Wergeasterdyk)
17. 1e straat RA (Heechhiem)
18. Einde RA (Buorren)
19. In bocht LAH (blijft Buorren)
20. In bocht RAH (Tearnster dyk)
21. Bij kruising RD het fietspad op (blijft Tearnsterdyk)
22. Bij minirotonde RD fietspad volgen
23. Na minirotonde LA fietspad volgen
24. Einde (bij kruising) RA borden Leeuwarden volgen (Drachtsterweg)
25. Einde bij minirotonde LA en aan het einde RAH fietspad oprichting de brug over de brug
26. Na de brug RD en RA door de fietstunnel en direct LA door de fietstunnel en daana RA (Aldlans dyk)
27. Voor brug RA voetpad op en onder de brug door.
28. Einde LA (Holstmeerweg).
29. Bij kruising RA (Langdeelstraat)
30. Einde LA (Greunsweg)
31. In de bocht RD (Tjalkstraat)
33. Bij minirotonde RA (Pieter Stuyvesantweg)
34. Bij kruising RD (Julianastraat)
35. Bij mini rotonde RD (Franklinstraat)
36. Bij minirotonde RD (Archipelweg)
37. Bij minirotonde RD (blijft Archipelweg)
38. Bij minirotonde RD (blijft Archipelweg)
39. Bij kruising RD (bliijft Archipelweg)
40. Voor minirotonde LA oversteken bij zebrapad en meteen RA oversteken (naar Renault garage)
41. Bij Renault garage LA (Groningerstraatweg)
42. Bij kruising LA (Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg)
43. Deze volgen tot mini rotonde
44. Bij minirotonde RD en over de Eebrug
45. Bij kruising LA (Rengerslaan)
46. 1e pad RA (voetpad langs de Kinderboerderij) volgen naar FINISH25km Slotavond Donderdag 1 juni 2017
01. Vanuit de sporthal even RD en bij de wit/rode paaltjes LA en RD de brug over
02. 1e pad RA, dit is na de 2e brug, asfaltpad blijven volgen
03. Na weer weer een brug LAH, asfaltpad blijven volgen
04. Vlak voor bordje fietsknooppunt 64 RA, voetpad, asfaltpad, zijpad rechts negeren
05. Einde pad op klinkerstraat LA, einde klinkerstraat RA
06. Vr rotonde LA VOORZICHTIG de weg oversteken
07. Na oversteek RA en gelijk weer LA (Spanjaardslaan)
08. RD de brug over en na brug ook RD
09. Na volgende rotonde 1e zebrapad RA, na oversteek LA, Noorderweg
10. Weg RD volgen, zijstraten negeren, gaat over in Hoeksterpad
11. Weg volgen met de bocht naar rechts, gaat over in Nieuwekade
12. 1e brug LA en na brug RA (Oostergrachtswal)
13. Straat steeds RD volgen, zijstraten negeren
14. Brug over en na brug LA, Emmakade ZZ
15. 1e straat RA, Maria Louisestraat, zijstraten negeren
16. Op viersprong RD spoorovergang over
17. Na spoorovergang 1e fietspad RA, na houten brugje LA
18. Einde fietspad RA, op viersprong LA, Huizumerlaan, straat volgen, zijsrtraten negeren
19. RD over houten bruggetje, door dorp Huizum
20. 2e straat RA, na huisnr.75, dorp Huizum, richting witte kerkje
21. Straat volgen met bocht naar links
22. Op viersprong RA, straat volgen, zijstraat negeren
23. Na woonwagen nr.25, einde straat LA, richting wit brugje
24. Na brugje op einde pad RA en RD onder viaduct door
25. Na viaduct RD en straat omhoog volgen, brug over
26. Na brug 1e houten trap RA naar beneden (dit is bij einde glaswand)
27. Beneden aan de trap LA, op viersprong van fietspaden RD richting Drachten
28. Fietspad RD volgen, zijstraten negeren
29. Vr rotonde RA weg oversteken en dan RA richting Goutum
30. Einde fietspad RD richting brug
31. Na de brug 1e voetpad LA, heempark Goutum
32. Einde pad RA en direct 1e pad LA, brugje over
33. Na brugje RAH, einde pad RA, tegelpad volgen, straat volgen, zijstraten negeren
34. Einde straat LA tegelpad volgen, 1e straat LA, Heechhiem
35. Zijstraten negeren, straat volgen met bocht naar rechts
36. Einde straat VOORZICHTIG RD oversteken en na oversteek LA
37. Fietspad volgen, zijwegen negeren
38. Na bord einde bebouwde kom Goutum, steeds het fietspad RD blijven volgen tot na een viaduct
39. Na viaduct 1e doodlopende weg RA, bij bord fietsroute netwerk Friesland nr.94
40. Pad volgen, na brugje pad ook blijven volgen
41. Einde pad, na veerooster, LA
42. Na 2 veeroosters einde pad LA, wegje van betonplaten
43. Wegje steeds blijven volgen richting kerktoren Wirdum
44. Betonplaten weg gaat over in asfaltweg, ook RD volgen, zijstraten negeren, Loodijk
45. Einde straat RA, vr de kerk RA, na de kerk LA, voetpad, Hof
46. Einde pad, bij 5 betonnen paaltjes, RA, klinkerpad volgen
47. Straat blijven volgen, over vaste brug en na vaste brug ook RD (Legedyk)
48. Na huisnr.86 even LAH en dan RAH door de fietstunnel
49. Na tunnel fietspad vervolgen en weg VOORZICHTIG oversteken
50. Asfaltwegje volgen, 1e betonnen brugje LA, betonpad door weiland volgen
51. Einde betonpad na brugje RA, wegje volgen, VOORZICHTIG RD weg oversteken
52. Na oversteek wegje RD vervolgen, weer een weg VOORZICHTIG RD oversteken
53. Na oversteek RD betonplaten wegje volgen
54. Vr bord fietspad RA, betonplaten wegje vervolgen
55. Na 2 veeroosters betonplaten wegje blijven volgen
56. Na brugje wordt het een betonfietspad, Swettepaed
57. Dit fietspad langs de Swette steeds blijven volgen, zijpaden negeren
58. Einde Swettepaed LA vaste brug over
59. Na vaste brug 1e fietspad RA
60. Fietspad steeds blijven volgen, ook over het bedrijventerrein
61. Einde fietspad VOORZICHTIG weg oversteken en dan RD weg volgen
62. Waar de weg een flauwe bocht naar links maakt (bij wegafzetting), deze weg volgen en brug over
63. Na brug RD, bij bord fietsknooppunt 99 (hangt aan lantaarnpaal) LA
64. Na Goslinga koel- en veembedrijf LA en direct RA de weg VOORZICHTIG oversteken
65. Na oversteek LA onder viaducten door
66. Na 2e viaduct bij de rotonde RA, fietspad volgen richting centrum
67. Straat volgen, zijstraten negeren
68. Na weer een viaduct RA VOORZICHTIG de weg oversteken en na oversteek LA
69. Marschalweg steeds RD blijven volgen, gaat over in Snekertrekweg, ook RD volgen
70. Bij bordje ACHMEA P VOORZICHTIG de weg LA oversteken
71. Na oversteek tegelpad volgen langs water
72. Bij de brug RD de weg VOORZICHTIG oversteken en na oversteek LA, brug over
73. Na de brug RA (aan de linkerkant van de weg lopen) Westersingel
74. Westersingel steeds RD volgen, zijstraten negeren
75. Westersingel gaat over in Pier Panderstraat, deze volgen met de bocht naar rechts
76. Vr rotonde even LA en dan RA weg VOORZICHTIG oversteken
77. Na oversteek LA en 1e straat RA, Noordersingel, deze volgen zijstraat naar links negeren
78. Na huisnr.66 RA, Noordersingel blijven volgen
79. Einde Noordersingel RD weg oversteken en na oversteek LA
80. 1e straatje RA, Spanjaardstraat, einde straat LA, klinkerstraat
81. Nu schuin rechts RD richting park (over parkeerplaats richting bushokje)
82. RD de weg oversteken en na oversteek RA, Rengerslaan
83. Direct 1e pad LA, park in langs beeld van honden
84. 1e pad RA langs standbeeld oorlogsveteraan, na houten brugje 1e pad RA
85. Daarna weer 1e pad RA en dan 1e pad LA en dan LAH
86. LA over brug en na de brug LA naar de finish in de sporthal Rengers, afgelegd 24,3 km.

LA = linksaf - RA = rechtsaf - RD = rechtdoor - LAH = links aanhouden - RAH = rechts aanhouden