Route's 5/10 Dinsdag 21 mei 2019

Legenda

LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
LAH = Links aanhouden
RAH = Rechts aanhouden


Rodekruisposten

Maandag : Punt 15 en punt 42
Dinsdag : Punt 10 en punt 20
Woensdag: Punt 9 en punt 20
Donderdag: Punt 20


Dinsdag 21 Mei Snakkerburen 5 KM

1. Start Sporthal de Rengers.
2. Direct RA en einde RA Dammelaan.
3. Bij stoplichten RD Rengerslaan oversteken blijft Dammelaan langs NHL.
4. Voor brug RA en direct LA Door Tunnel.
5. Door Tunnel LA en LA over de brug.
6. Na brug LA Voetpad op.
7. Na voetpad RD oversteken Krijn van de Helmstraat.
8. Tweede straat LA oversteken Familie van de Weijstraat.
9. In de bocht LAH en over de brug naar Snakkerburen.
10. Einde RA Oan e Dijk.
11. Tweede straat RA Bouwedijk.
12. Einde RA Lekkumerweg langs Moza´ek fietspad blijven volgen.
13. RD door Verzetsstraat.
14. Bij verkeerslichten RD oversteken Azaleastraat.
15. Einde Goudenregenstraat eerst oversteken dan RA.
16. Bij Rotonde LA oversteken en over de brug.
17. 1e straat LA Dokkumertrekweg.
18. 1e straat RA achter de NHL langs.
19. Einde oversteken en LA.
20. 1e straat LA Ubbo Emmiuslaan.
21. Finish


Dinsdag 21 Mei Snakkerburen 10 KM

1. Start Sporthal de Rengers.
2. Direct RA en einde RA Dammelaan.
3. Bij stoplichten RD Rengerslaan oversteken blijft Dammelaan.
4. Voor brug RA en direct LA Door Tunnel.
5. Door Tunnel LA en LA over de brug.
6. Na brug LA Voetpad op.
7. Na voetpad RD oversteken Krijn van de Helmstraat.
8. Tweede straat LA oversteken Familie van de Weijstraat.
9. In de bocht LAH en over de brug naar Snakkenburen.
10. Einde RA Oan e Dijk.
11. Einde RD Oan e Dijk wordt Mearsterpead.
12. Einde RA Lekkumerweg.
13. 1e Straat LA oversteken Miedwei.
14. Einde RA Blitsaardenleane.
15. Bij verkeerslichten RD oversteken.
16. Na verkeerslichten LA Groningerstraatweg.
17. 1e voetpad RA Caminghaburen in. Oversteken en fietspad vervolgen.
18. Einde Pad RA Sickingastate.
19. Einde pad door tunnel heen en achter het Kalverdijkje langs.
20. Einde overstekken en RA Schieringerweg.
21. 1e Straat LA Kastanjestraat.
22. Einde RD oversteken Robert Kochstraat.
23. 2e Straat LA Pasteurweg.
24. 3e straat RA Cambuursterpad.
25. Einde Bleeklaan Oversteken.
26. Na Brug RA Hoeksterpad.
27. Bij rotonde RD oversteken.
28. Direct bij Rotonde LA oversteken Arendstuin.
29. Einde LA Eebuurt.
30. Bij brug RA Noorderweg.
31. Bij Rotonde RD oversteken Spanjaardslaan.
32. Bij Rotonde LA oversteken Leeuwerikstraat.
33. Einde oversteken en RD Valkstraat.
34. Bij Rotonde RA Mr. P.J. Troelstraweg.
35. 1e Straat RA Bonnehosstraat.
36. Einde LA Gertrudistraat.
37. 1e Straat RA Humillitastraat.
38. Einde RD oversteken
39. Finish