Route's 5/10/15/25km Dinsdag 30 Mei 20175km Route Dinsdag 30 mei 2017

1. Start Sporthal de Rengers
2. RA en einde RA ( Dammelaan)
3. Halve wege RA trap naar beneden en door tunnel heen naar tunnel RA trap omhoog en RD (Dammelaan vervolgen.)
4. RD en over de Eebrug LA (fietspad)
5. Einde fietspad RD (Krijn van den Helmstraat)
6. 4e straat RA (Verzetsstraat)
7. Einde bij verkeerslichten RD oversteken (Azaleastraat)
8. Einde RD oversteken (Papaverstraat)
9. Einde LA (Oldegalileen)
10. Einde RA over brug
11. Einde RA (Hoeksterend)
12. Bij rotonde RA (Arendstuin)
13. Einde LA (Eebuurt)
14. Einde RA over brug (Spanjaardslaan)
15. Bij Rotonde RD oversteken blijft (Spanjaardslaan)
16. Bij rotonde RD (Spanjaardslaan) wordt Jelsumerstraat
17. Bij Blauwe golf RA
18. Sporthal de Rengers Finish10km Route Dinsdag 30 mei 2017

1. Start Sporthal de Rengers
2. RA en einde RA (Dammelaan)
3. Halve Wege met trap naar beneden en LA door tunnel en na tunnel RA trap naar boven en RD (Dammelaan).
4. RD en over de Eebrug LA (fietspad)
5. Einde fietspad RD (Krijn van den Helmstraat)
6. Bij kruising LA (Familie van de Weystraat)
7. Einde RA (Gebr Wierdastraat) einde LA (Lekkumerweg)
8. Bij T-splitsing RD (blijft Lekkumerweg)
9. Bij kruising RD (blijft Lekkumerweg)
10. In bocht RAH (Buorren)
11. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
12. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
13. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
14. Bij T-splitsing RD (blijft Buorren)
15. Einde Lekkum voor de bocht LA (Terp)
16. Einde RAH en 1e straat LA (De Tromp)
17. 1e Pad RA richting Snakkeburen
18. Voetpad volgen langs Dokkumer EE
19. Einde Pad RA (Mearsterpead)
20. Met bocht mee Mearsterpead wordt Oan E Dijk
21. Einde LA over de brug (Heechhout)
22. Einde LA (Gebroeder Wierdastraat)
23. 3e straat RA oversteken (Verzetstraat)
24. Bij de verkeerslichten RD oversteken (Azaleastraat)
25. Einde LA (Goudenregenstraat)
26. Einde RD oversteken (Groningerplein)
27. RAH Groningerplein wordt Tjerk Hiddestraat
28. 3e straat RA (Cambuursterpad)
29. Einde RD oversteken
30. Na brug einde RD oversteken en LA (Hoeksterpad)
31. Hoeksterpad wordt Amelandsdwinger
32. 2e straat RA (Tuinen)
33. Einde RD oversteken en LA (Voorstreek)
34. 1e straat RA (Sacramenstraat)
35. Einde RA (Monikemuurstraat)
36. Einde RD oversteken (Vijzelstraat)
37. Einde RD oversteken en LA (Noorderweg)
38. Naar Noorderbrug wordt het Spanjaardslaan
39. Bij Rotonde RD oversteken blijft (Spanjaardslaan)
40. Bij rotonde RD (Spanjaardslaan) wordt (JelsumerStraat)
41. Bij Blauwe golf en RA
42. Sporthal de Rengers FiNISH15km Route Dinsdag 30 mei 2017

1. RD oversteken en RA (Jelsumerstraat)
2. Bij kruising LA (Dammelaan)
3. Bij kruising RD (Valeriusstraat)
4. Bij kruising RA oversteken en RD (Haydnstraat)
5. Einde RA (Euterpestraat)
6. Einde LA (Sem Dresdenstraat)
7. RD oversteken en RD (Jan Jelles Hofleane)
8. RD en links aan houden tot einde Jan Jelles Hofleane
9. Einde RD oversteken en RA (Poptawei)
10. RD (Poptawei wordt Ljouwerterdyk)
11. Bij kruising LA (Hegedyk)
12. Einde weg door loop tunnel (blijft Hegedyk)
13. Bij T-splitisng RD (blijft Hegedyk)
14. Bij T-splitsing RD (Hegedyk wordt Ritsumasyl)
15. Bij T-splitsing LA (Zijlstrarak)
16. RD (Zijlstrarak wordt Bisschopsrak)
17. RD (Bisschopsrak wordt Harlingertrekweg)
18. RD (blijft Harlingertrekweg)
19. Einde RD oversteken en RA over de Hermesbrug
20. RD over het Stephenson Viaduct
21. Einde LA (van Loonstraat)
22. Bij splitsing LAH (Wijnhornsterstraat)
23. LAH (Achter het Station)
24. RD (Hollanderdijk)
25. Einde LA over spoorweg en LA (Stationsweg)
26. RD voor het NS Station langs en RA (Sophialaan)
27. Bij minirotonde RD oversteken en LA (Lange Marktstraat)
28. RD over de brug en RD oversteken en RA (Westersingel)
29. RD (Pier Panderstraat)
30. Einde RD oversteken en LA (Harlingersingel)
31. RA (Noordersingel)
32. Einde in de bocht RAH (blijft Noordersingel)
33. Einde oversteken en RD (Dokkumertrekweg)
34. 2e straat LA (Dekemastraat)
35. Einde oversteken en RA (Rengerslaan)
36. Na brug LA (richting Kinderboerderij)
37. RD naar Sporthal Rengers
38. FINISH25km Route Dinsdag 30 mei 2017

01. Vanuit de sporthal LA en direct weer LA, asfaltweg (Fiswerderweg)
02. Einde weg LA, rondweg volgen
03. Bij de verkeerslichten RA, weg oversteken via voetgangers oversteekplaats
04. Na oversteek LA, weg oversteken via voetgangers oversteekplaats
05. Na oversteek RD
06. Bij volgende verkeerslichten ook RD weg oversteken via voetgangers oversteekplaats
07. Na oversteek RD (Valeriusplein) gaat over in Valeriusstraat, steeds RD, zijstraten negeren
08. Bij verkeersplein (Europaplein) RA, rechts om het plein heen
09. Nu de 4e straat RA, Heliconweg volgen, zijstraten negeren
10. Heliconweg blijven volgen, vr brug RA
11. Nu de weg langs het water blijven volgen, wordt fietspad, onder de brug door
12. Fietspad langs het water steeds blijven volgen tot in het dorp Ritsumazijl
13. Einde pad in Ritsumazijl schuin rechts RD de brug over
14. Na brug LAH pad langs water vervolgen richting Deinum, Deinumerrak
15. Vlak vr onderdoorgang brug RA en direct LA trap op en over de brug
16. Na de brug LA trap af en LA onder de brug door, pad volgen
17. Pad RD volgen langs het water, zijpad negeren, schelpenpad volgen tot klinkerweg
18. Klinkerweg RD volgen, zijstr.negeren.
19. Einde straat RA, tegenover huisnr.29 LA, klinkerpad omhoog volgen richting kerk, Kerkepaed
20. Vr kerk RA, klinkerpad volgen rond de kerk
21. 1e klinkerpad RA (Buterhoeke)
22. 1e klinkerpad RA, bij een speelpleintje en huisnr.6
23. Einde pad RA en daarna 2e wegje LA, richting Boksum, Alde Leane, asfaltwegje
24. Wegje volgen, spoorbaan VOORZICHTIG oversteken, asfaltpad volgen
25. Na brugje, betonpad door weiland volgen
26. Einde betonpad, na brugje, RA asfaltwegje volgen
27. Bij ANWB-richtingaanwijzer richting Boksum 2 km. LA, betonpad volgen, H.Holwerdapaed
28. Betonpad steeds blijven volgen door de weilanden, over div.brugjes, richting Boksum
29. Einde betonpad LA, steenslagpad, en direct weer RA richting Boksum
30. LA brugje over en daarna LAH door de tunnel, na tunnel RD richting bord Boksum
31. Na bord Boksum direct RA, klinkerstraat, Fockingastrjitte
32. Einde straat RD fietspad volgen, door klaphekje, na klaphekje RA richting kerk
33. Vr kerk LA schelpenpad volgen, einde schelpenpad RD, klinkerstraat
34. Op kruising RD, Hylaarderpaed, klinkerweg gaat over in betonplatenweg
35. Einde betonweg RD betonfietspad volgen door weilanden
36. Einde betonfietspad LA, asfaltweg, richting Jellum
37. Na bord Jellum 1e straat LA en direct weer RA, klinkerstraat RD volgen
38. Einde straat LA, weg volgen, zijp.neg.
39. Op viersprong in Boksum bij ANWB-paal RA richting Leeuwarden, Nylansdyk
40. Wegje steeds RD volgen, zijp.neg.
41. Bij ANWB-paal LA, fietspad volgen, dit is bij fietsknooppunt paal richting 93
42. Na tunnel 1e fietspad RA, fietspad volgen over het viaduct
43. RD over de brug, direct na de brug LA tegelpad en trap af
44. Einde trap LA en gelijk LA onder de brug door, Beatrixstraat
45. Einde straat LA, Legedyk, 1e straat RA, Hempenserweg, gaat over in Weideflora
46. 3e straat LA, Rietgras, zijstraten negeren
47. Einde straat, bij verkeerslichten, de weg RD oversteken via voetgangers oversteekpl.
48. Na oversteek RD, Henri Dunantweg, straat RD volgen, zijstraten negeren
49. Op kruising RD, Jansoniusstraat
50. Einde straat RD brugje over en na brugje LAH, asfaltfietspad
51. Einde asfaltpad RA en dan LA (Achter de Hoven)
52. Straat RD volgen, na spoorwegovergang RD weg oversteken, na oversteek LA
53. 2e straat RA (Kanaalstraat), einde straat RD brug over
54. 1e brug LA en na de brug RA, Oosterkade, kade steeds RD volgen, zijstraten negeren
55. Na JUMBO-winkel RA fietspad volgen
56. Bij bord fietsknooppunt 27 schuin links de straat oversteken
57. Na oversteek LAH en dan LA en daarna RA, Arendstuin
58. Direct weer LAH, doodlopende weg, zijstraten negeren
59. Vr het water LA en dan RA de brug over, na de brug RD, Spanjaardslaan volgen
60. Bij rotonde weg RD oversteken en na oversteek RA tegelpad volgen langs het park
61. 2e pad LA, klinkerpad en gelijk RA asfaltpad
62. Einde pad LA en daarna RA brug over, op kruising LA naar de finish in sporthal Rengers, afgelegd 24,2 km.

LA = linksaf - RA = rechtsaf - RD = rechtdoor - LAH = links aanhouden - RAH = rechts aanhouden