Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden

Let Op!: Vanwege het Coronavirus is de Avondvierdaagse 2020 afgelast!

Memorandum:

Op 30 Sept is na een ernstige ziekte uit ons midden weggenomen Marten Mellema .

Marten was hoofd van de Materialen en Bestuurslid. Een functie die hij altijd met veel plezier heeft gedaan. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem . Onze gevoelens gaan uit naar zijn vrouw Corry en de kinderen en kleinkinderen.

 

2011:

Geweldig hoe de leiding van de groepen heeft meegewerkt om alles zoveel mogelijk gladjes te laten verlopen. Doordat het nieuwe GPS apparaat niet goed stond ingesteld was de eerste avond de routes veel te lang. De routeleider heeft dinsdagmorgen de route van de woensdag drastisch ingekort zodat de kilometers die maandag te veel waren op de woensdag is ingekort. De weergoden hebben goed hun werk gedaan . Er zijn tijdens deze tochten geen nare dingen gebeurd. We hebben veel positieve reacties gehad . Ook de routes zelf waren mooi.De eerste routes heeft de voorzitter(routeleider) al weer uitgezet. Wij gaan nu allemaal met vakantie en gaan in september weer bezig met de voorbereidingen voor onze 68ste avondvierdaagse.

2010:

Deze avondvierdaagse liep niet vlekkeloos . Een zorgelijke ontwikkeling van de laatste jaren is wel dat men denkt dat je geen vier dagen behoeft te lopen maar rustig een dag mag overslaan.Het bestuur gaat hier volgend jaar strenger op toe zien Dat de regels worden nageleefd.Bij de laatste controle in de kinderboerderij bij het uitdelen van de medailles moeten alle stempels aanwezig zijn en anders geen kruisje . Dus wie 4 dagen niet loopt krijgt een dagmedaille.(Deze dag medailles worden ook uitgedeeld aan deelnemers die 1 dag kunnen lopen.) Dit geld zowel voor groepen als voor de induvidiele lopers. Ook moet er beter geluisterd worden naar de brigadiers .Zij bepalen wanneer en waar er wordt overgestoken en niet de wandelaars. En de raddraaiertjes moeten worden aangepakt door de begeleidende leiding. De regels staan in het routeboekje en op de website. Het is prettig dat nu ieder najaar samen met de groepen er een vergadering is . Zodat er in goed overleg dingen wordt besloten.Wij hopen dat alles nu beter gaat verlopen in 2011.

2009:

De 65e avondvierdaagse ligt al weer achter ons. Het begon met een feestelijk gebeuren met het draaiorgel bij de kinderboerderij. Op de laatste dag was het de bedoeling dat de deelnemers verkleed in de optocht mee zouden lopen. Daar is ook in grote getale gehoor aan gegeven. Bijeen gekomen op het Oldenhoofsterkerkhof  zou daar de Flip Bourgonje beker worden uitgereikt door de jury . Tja en daar  kwamen wij voor een grote verrassing te staan. Het Fries Straatfestival was druk aan het opbouwen met meer en grotere tenten dan met ons was afgesproken . Men was ook niet bereid om ruimte te maken. Hierdoor konden we onmogelijk de deelnemers opstellen op het plein. We waren genoodzaakt om uit te wijken naar de Groene Weg maar mochten deze weer niet afsluiten van de politie. Mede hierdoor ontstond er chaos. Het bestuur besloot om de optocht te starten om zo snel mogelijk de kinderen veilig bij de kinderboerderij te krijgen. De jury die onderweg al de mooiste groep had uitgekozen  heeft besloten om in  de kinderboerderij de beker uit te reiken. De eerste prijs is gegaan naar Spelend Sporten. Zij waren volgens de jury het mooiste verkleed . Men heeft geaarzeld tussen Maximaschool en Spelend Sporten. De jury bestond uit.                  Dhr. H. Wiersma bij velen wel bekend . En Dhr. Tj Spanjer van de wandelbond. De 60e avondvierdaagse verliep anders door een bommelding, de 65e liep ook anders dan wij het gepland hadden. Maar we gaan nu op naar de 70e keer. Hopelijk verloopt die wel volgens de plannen.

 

2008:

De deelname was dit jaar iets minder dan vorig jaar. De slotoptocht aan de voet van de Oldehove voelt goed aan. Maar wij konden met moeite de deelnemers op het plein kwijt. In overleg met Dhr B. Dijkstra van de dranghekken komt er een andere indeling volgend jaar. Dit jaar was er een oma van dik 80 jaar die alle 4 avonden mee deed in haar rolstoel .Het bestuur heeft haar ingehaald met een bos bloemen . Zij vertelde ons dat ze had genoten en ik ben er volgend jaar weer bij zei ze verheugd. Helaas is ze kort geleden overleden. Volgend jaar 2009 bestaat de avondvierdaagse 65 jaar. Het bestuur is dan ook van mening om hier extra aandacht aan te geven. Achter de schermen wordt er al aan gewerkt. Een zorgelijke ontwikkeling is dat er zo slecht naar de verkeersbrigadiers wordt geluisterd en men doodleuk 50 m verder op oversteekt. Bedenk wel deze mensen staan daar voor uw veiligheid en een ieder heeft zich te houden aan hun instructies. Het bestuur neemt dan ook passende maatregels voor de deelnemers die de regels overtreden. Laat de avondvierdaagse 2009 een feest zijn voor de deelnemers en voor ons. 2008 sluiten we af met een vierdaagse zonder ongelukken en de weergoden waren ons opnieuw goed gezind. Wij zien uit naar volgend jaar. Hopelijk u ook .

 

2007:

Avondvierdaagse 2007 is goed verlopen. Wel heeft het bestuur moeten vaststellen dat enkele deelnemers de regels aan hun laars lappen. Ook neemt de agressie op bestuursleden en verkeersbrigadiers toe. Al met al een zorgwekkende ontwikkeling. Er gaat dan ook een schrijven naar de groepen en individuelen met regels. Een gunstige ontwikkeling is dat de optocht door verbouwing op het Wilhelmina plein nu start vanaf het Oldehoofsterkerkhof. Ook hebben we afscheid genomen van de heer A. de Boer. Hij heeft altijd zich volledig ingezet voor de avondvierdaagse in de routecommissie. En was het laatste jaar hoofd van de routecommissie. Zijn opvolger is Dhr. M. Klaver een van onze medewerkers. Er hebben dit afgelopen jaar weer ruim 3000 mensen meegelopen . En zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor 2008.

 

2006:

Het jaar begon goed de avondvierdaagse heeft een goede samenwerking verband met de Gemeentelijke instanties. Het werd opnieuw een groot succes. Wel is het bestuur er zich van bewust dat sommige zaken niet door de beugel kunnen. Zoals dat sommigen denken dat men 3 avonden mag lopen in plaats van vier. Dit mag alleen bij uitzondering en dan nog met toestemming van het bestuur. Wij gaan hier streng op toezien en het kenbaar maken aan allen die meelopen. Het was de laatste avond een geweldig mooi gezicht al die verkleedde deelnemers. Een hele mooie afsluiting van dit grote evenement. Helaas werden wij op 6 September getroffen door een zwaar verlies. Onze penningmeester en tevens een van de mede oprichters van het eerste uur Dhr. F. Bourgonje kwam nog onverwachts te overlijden op de leeftijd van 68 jaar. Dank zij het hechte team en het voorbereidende werk van de overledene werd vanuit het bestuur een nieuwe penningmeester benoemd. Taken zijn verschoven en een nieuw lid is aangetrokken. En gaan we er weer tegen aan op naar de avondvierdaagse 2007

 

2005:

Dit jaar was de 61ste Avondvierdaagse een groot succes. Gelukkig waren er weinig problemen en de opkomst van 3182 wandelaars was een nieuw record. Dit was voor het bestuur een heerlijk gevoel en waren de enkele tegenslagen te verwaarlozen. Zo was er een heer die bedacht, om de 2½ kilometer een chemisch toilet te plaatsen wat een onmogelijke zaak bleek te zijn. Ten eerste zou dit een kostbare zaak worden (± € 900 00) ten tweede zou dit een gigantisch oploop worden, omdat iedereen opdat moment er gebruik van ging maken en ten derde waren de inmiddels geïnformeerde scholen en verenigingen er op tegen en voorzagen ook zij veel overlast. Tijdens de slotoptocht bleek dat verschillende automobilisten eigenzinnig te zijn. De dranghekken die op kruisingen stonden om de rijweg vrij te houden werden aan de kant gezet en zochten zij hun eigen weg soms door de stoet kinderen heen. Tevens kreeg het bestuur de mededeling dat de afstanden niet geheel juist waren en dat was bij de 15 kilometer voornamelijk het geval en waren deze aan de korte kant. Ook kwamen er verzoeken binnen om zo veel mogelijk buiten de stad te wandelen mede omdat de stad Leeuwarden zich daar uitstekend voor leende. Door de fusie van twee wandelverenigingen ging de overdracht niet geheel probleemloos, maar uiteindelijk is dit nog redelijk goed verlopen. Een positief puntje was dat men is over gegaan op een nieuw model medaille en kregen wij van de wandelaars goede reacties. Van 1 tot 10 zijn dit nu allemaal medailles en 11 t/m 40 enz. zijn dit medailles en nummertjes geworden. De medailles hebben nu ook een langer lintje zodat de nummertjes gemakkelijk bevestigd kunnen worden. Onze nieuwe materialenman Rodney met medewerking van zijn vrouw Sandra hebben zich uitstekend aangepast en ook met het bestuur lijkt het wel of zij al jaren hebben meegedraaid. Inmiddels heeft Rodney 30 nieuwe pionnen aangeschaft en doen wij er alles aan om de veiligheid voor de wandelaars zo goed mogelijk uit te voeren. Door deze goede resultaten gaat het bestuur met frisse moed werken aan de 62ste Avondvierdaagse in 2006.

 

2004:

Met 3030 inschrijvingen werd dit jaar de 60ste avondvierdaagse gehouden en wel met een feestelijk tintje er aan. Door enkele sponsors te benaderen kregen wij van de Leeuwarder Courant 2600 petjes en bij speelgoedzaak Intertoys 3000 ballonnen, 400 eenvoudige spelletjes en plastic draagtassen. De routeboekjes werden gratis gedrukt bij drukkerij Dekker en van technisch montage te Warga werd de frisdranken verzorgd voor alle vrijwilligers en de muziekanten van de 5 muziekkorpsen. Een partij Wilhelmina pepermunt ontvingen van snoepfabrikant Fortuin uit Dokkum en muziekkorps Warga schonk € 25.00. Onze nieuwe start/finish locatie bij de kinderboerderij voldeed prima (zie schrijven 2003) en het weer was tijdens de wandeling uitstekend. Niet te warm en droog. Helaas kwam op donderdagavond toch onverwacht een kink in de kabel door een bommelding bij V&D. Wat achteraf loos alarm te zijn. Omdat deze avond onze traditionele slotoptocht door de binnen stad wordt houden moest er naar een andere locatie gezocht worden. Het Wilhelminaplein en de Nieuwestad waren afgesloten door de politie. In allerijl moesten de ruim 3000 lopers naar het parkeerterrein naast de FEC, inclusief de 5 muziekkorpsen en het draaiorgel dat speciaal was uitgenodigd ter ere van de 60ste Avondvierdaagse. Zonder noemenswaardige kleerscheuren is alles toch goed terecht gekomen, maar was het wel een domper op de feestvreugde. Hopende dat de komende 61ste Avondvierdaagse beter verloopt mede omdat wij de laatste jaren te kampen hebben gehad met de MKZ crisis (mond en klauwzeer) en het slechte weer op de maandagavond met zwaar onweer en regenbuien en besloten het bestuur één avond te laten vervallen, vanwege de veiligheid van de wandelaars. Bij leven en gezondheid hoopt het bestuur in 2005 de 61ste Avondvierdaagse weer te mogen organiseren.

 

2003:

Als het bestuur dit jaar de 59ste Avondvierdaagse organiseert, hoopt zij weer op ruim 2500 wandelaars, met weer als sluitstuk de optocht vanaf het Wilheminaplein (Zaailand) met medewerking van 5 muziekkorpsen, dat via de binnenstad, terugkeert naar de finish in de Prinsentuin. Op 11 december 2003 kreeg het bestuur van de Avondvierdaagse een telefoontje van de gemeente Leeuwarden, dat zij niet meer de start, finish en inschrijvingen mochten verrichten in de Prinsentuin. De reden die werd opgegeven was dat gemeenteambtenaren en omliggende bewoners hadden geklaagd over vernielingen aan bomen en struiken door de jeugd en het urineren tegen gebouwen in en om de tuin. Als alternatief van de gemeente, konden wij gebruik maken van het halve Wilhelminaplein, de achter zijde van de FEC, de omgeven van de Arendstuin, het Kalverdijkje of de Groene Ster. Aangezien alle vijf de voorstellen in het spitsuur te gevaarlijk was i.v.m. het verkeer en ongeschikt waren om een route’s uit te schrijven of te ver van de stad lagen ging het bestuur zelf op onderzoek uit. Na een spoedvergadering op 13 December 2003 kwam de kinderboerderij het beste uit de bus qua ligging om nieuwe route’s uit te schrijven. Gelukkig kreeg het bestuur van de Avondvierdaagse van de beheerder van de kinderboerderij en van de gemeente Leeuwarden zijn fiat en kon dus het gehele circus zich verplaatsen naar hun nieuwe domicilie. Er zal nu gebruik gemaakt worden van het fiets / wandelpad tussen de Jelsumerstraat en de kinderboerderij en het Rengerspark en het zwembad de Blauwe Golf. Hopende dat nu dat kleine groepje baldadige jeugd zich beter zal gaan gedragen en dat de leiding van de groepen een beter toezicht zal gaan uitoefenen zodat de resterende wandelaars onbezorgd vier dagen met plezier zullen lopen en dat het bestuur niet weer in diskrediet zal worden gebracht. Op naar de 60ste Avondvierdaagse met hopelijk een extra feestelijk tintje er aan.

 

1996:

In 1996 kreeg de Stichting weer toestemming van de gemeente Leeuwarden om de start en finish in de Prinsentuin te houden. Dit vanwege de centrale ligging is het voor het uitschrijven van de routes een enorme verbetering. Voorheen had de Avondvierdaagse zijn domicilie bij v.v. Leeuwarder Zwaluwen aan de Middelseelaan in het Nylán. Helaas kreeg de stichting van de gemeente Leeuwarden bij de eerste Avondvierdaagse vanuit de Prinsentuin een fikse rekening gepresenteerd van 3000 gulden vanwege vernielingen aan bomen en struiken door baldadige jeugd, maar door inzet en overredingskracht is deze geannuleerd.

 

1994:

In 1994 bestond de Stichting Avondvierdaagse 50 jaar en hopen in het komen de jaar 2004 het 60 jarig bestaan te vieren met indien mogelijk een feestelijk tintje er aan.

 

1986:

Tot eind 1986 was de avondvierdaagse aangesloten bij de N.N.W.B. (Noord Nederlandse Wandel Bond). Op 27 mei 1987 werd de Avondvierdaagse een stichting en sloot zich aan bij een landelijke bond, de K.N.B.L.O. (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding) met district Noord de W.K.N.N. (Wandel Kring Noord Nederland). Deze bond gaat in 2004 fuseren met een landelijke wandelbond in Nederland en gaat dan verder onder naam K.N.B.L.O. - Wandelsportorganisatie Nederland. Maar zo ver is het nog niet, er moeten eerst een aantal hiaten zijn opgeruimd. Met deze wijziging wil de Stichting Avondvierdaagse Leeuwarden zijn medailles graag aanpassen met eventueel het vignet van de Oldehove er op. In deze periode zag het bestuur er volgt uit; voorzitter Flip Bourgonje, secretaris Bert Costerus en penningmeester Jacob Ladenius, met verder als bestuursleden de dames Jannie Bourgonje, Hillie van Wijk, Jannie Helder en de heer Jannes Wolf.

 

1940 - 1945:

Voor of tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 werd de Avondvierdaagse Leeuwarden daadwerkelijk opgericht. In die tijd liepen vooral grote groepen wandelaars mee zoals de politie, verplegend personeel van het Diaconessen ziekenhuis, Bonifatiushospitaal en het stadsziekenhuis. Verder liepen mee verenigingen en scholen, maar ook veel oudere wandelaars en later zelfs groepjes militairen met de volledige bepakking in training voor de vierdaagse in Nijmegen. Helaas ontbreekt er veel informatie van deze periode, mocht u als informatie of foto's van deze periode in uw bezit hebben en dit met ons willen delen neem dan contact met ons op.

Historie